Zelfvertrouwen van kinderen vergroten, door middel van sportactiviteiten

In dit blog wil ik ingaan op de extra voordelen die sportactiviteiten en kracht- & conditietrainingen kunnen bieden, naast dat sport goed is voor de gezondheid kun je het ook inzetten om het zelfvertrouwen bij kinderen te vergroten.

Pesten

De wereld is soms hard en dat is niet anders voor kinderen op de basisschool of middelbare school. Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen gepest of geplaagd worden, minder zelfvertrouwen hebben en of onzeker zijn over hun uiterlijk. Kinderen zijn onderling heel hard voor elkaar, dit kan ervoor zorgen dat kinderen minder zelfvertrouwen krijgen. Een laag zelfvertrouwen kan ervoor zorgen dat kinderen het niet leuk meer vinden op school, minder presteren of anders reageren op situaties met alle gevolgen van dien.

Sportactiviteiten

In mijn ogen kun je sportactiviteiten inzetten om het pesten te verminderen en het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Laat we beginnen met het terug brengen van het pestgedrag binnen een groep. Als lesgever moet je ervoor zorgen dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige situatie. Maak voordat je start dan ook goede afspraken over pest gedrag, de manier waarop je met elkaar omgaat en de kracht van proberen kun je leren. Ik ga er van uit dat deze “regels” ook gelden in de klas, maar voor de zekerheid is het belangrijk dat dit wordt benoemd bij de sportles.

Voor sommige kan de sportles ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen omhoog gaat en voor sommige lijd dit vooraf al tot onzekerheid. Er zijn een aantal kinderen minder goed instaat om mee te komen bij een sportles vergelijke met andere kinderen. Toch ben ik van mening dat sportactiviteiten voor iedereen leuk moet zijn en dat het voor iedereen een middel kan zijn om het zelfvertrouwen een boost te geven. Zorg ervoor dat er voor iedereen succes te behalen is, als er alleen maar sporten/spellen worden gedaan waarbij kracht, snelheid of behendigheid komen kijken haken veel kinderen af. In mijn ogen kun je gymles of sportactiviteit aanpassen en ervoor zorgen dat er ook andere kwaliteiten nodig zijn om de activiteit tot een goed einde te brengen. Denk hierbij aan tactisch inzicht of samenwerken, deze kwaliteiten hebben niks te maken met kracht, snelheid of behendigheid. De kinderen die deze kwaliteiten beheersen kunnen op dit onderdeel wellicht uitblinken en dit geeft hun ook succes beleving, wat belangrijk is voor meer zelfvertrouwen.  Daarnaast is het ook van belang dat een lesgever kan differentiëren, zodat iedereen op ze eigen niveau wordt uitgedaagd.

Teams

Om het pest gedrag te verminderen is het belangrijk dat kinderen onderdeel zijn van een veilige groep. Om ervoor te zorgen dat je groep beter met elkaar overweg kan is het indelen in teams een goede optie. Als kinderen samen in een team een prestatie neer moeten zetten tegen een ander team, zijn ze eerder geneigd om samen te werken. De kinderen hebben namelijk een gezamenlijk doel en zijn beter instaat om elkaar te helpen bij dit doel. Ik heb ooit op tv een documentaire gezien (helaas weet ik de naam niet meer), maar het ging over groepsprocessen. In deze documentaire werd er een groep mensen in een huis gezet die elkaar niet kenden. De eerste dag zat iedereen door elkaar heen en was iedereen met zichzelf bezig of werden er kleine groepjes gevormd. Dag 2 werd de groep in 2 teams verdeeld team Rood en team Blauw. Tijdens de lunch na de team indeling zat iedereen van het rode team bij elkaar en iedereen van team blauw zat ook bij elkaar, zonder dat zei daar de instructie voor hadden gekregen.  Volwassen en kinderen denk als snel in hun tegen ons en dit is bij pestgedrag niet anders. Zorg er dan ook voor dat je dit als lesgever in je voordeel gebruikt!

Kracht- & conditietraining

Ondanks dat groepsactiviteiten een bijdrage kunnen leveren in het verminderen van het pest gedrag, kan een groepsactiviteit het pesten niet altijd voorkomen. Daarom is het van belang om ervoor te zorgen dat kinderen sterker in hun schoenen staan. Als het zelfvertrouwen hoog is kunnen kinderen beter omgaan met pestgedrag en zijn ze beter instaat om voor zichzelf of voor een andere op te komen.  Goede afspraken, succesbeleving en sporten in verschillende teams kunnen ervoor zorgen dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat er minder gepest wordt in de groep. In mijn ogen is het daarnaast van belang dat kinderen ook aan kracht- & conditietraining doen. In mijn ogen is dit een beter alternatief ten opzichte sportactiviteiten voor het vergroten van het zelfvertrouwen van een individu.

Bij de sportactiviteiten is de prestatie minder goed meetbaar dan bij kracht- & conditietraining. Een sportwedstrijd heeft vele variabelen die bepalen of je wint of niet, de tegenstander, scheids, weersomstandigheden, teamgenoten en nog veel meer. De resultaten worden vaak alleen gemeten in winst of verlies en het aantal goals of assists die het kind heeft gemaakt. Doordat er zoveel variabelen zijn kan een kind het idee hebben minder te hebben gepresteerd, omdat het resultaat minder meetbaar is.

Kracht- & conditietraining kan een grote rol spelen bij het opbouwen van het zelfvertrouwen van kinderen. Kinderen gaan namelijk meetbaar vooruit, als een atleet in de eerste week 5x kan opdrukken en in week 4 10x dan is het resultaat heel duidelijk. Daarnaast worden kinderen sterker, sneller en hebben ze een beter lichaamssamenstelling wat ervoor zorgt dat ook beter gaan presteren bij andere activiteiten. Tot slot draait het bij kracht- & conditietraining vooral om jezelf, kracht- & conditietraining stelt je instaat om jezelf te verbeteren en niet te letten op de resultaten van andere.

Wil je meer weten over kracht- & conditietraining, leefstijl verbetering of lesgeven mail dan naar Rules@B-Better.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *