Deze workshops van B-better zijn een aanrader!

default image

Rules weet kinderen op een positieve en constructieve manier te motiveren en hen te betrekken bij de groepsdynamiek. Bij Rules ligt de focus op wat je al kunt, om vanuit daar verder te bouwen. Rules’ werkwijze is daarmee kindgericht, enthousiasmerend en last but not least: kinderen worden zich bewuster van hun lichaam, het belang van gezond eten en bewegen.

Astrid Verheijen Manager Partou Zeist 9 februari 2018